JSEM1.cz
Registrace

Zásady přihlašování na jsem1.cz

 

Žádáme všechny registrované i neregistrované uživatele stránek, aby respektovali následující pravidla:

  • každý zde prezentuje pouze sám sebe
  • je zakázáno vkládat fotografie, jména atd. cizích osob bez jejich výslovného souhlasu
  • je zakázáno umísťovat na web pornografické profily
  • je zakázáno umísťovat na web reklamu na jakékoli produkty, firmy, politické strany apod.. Jediná reklama, která je možná i vítaná, je osobní sebeprezentace (například také: “Jsem nejlepším generálním ředitelem největší české firmy...”)
  • je zakázáno umísťovat na stránky jsem1.cz jakékoli rasistické, xenofobní, národnostně nesnášenlivé projevy, stejně jako všechna další vyjádření a vyobrazení, která by odporovala zákonům České republiky
  • všechny profily, které nebudou odpovídat těmto zásadám, budou okamžitě a bez milosti mazány, čímž ovšem není dotčena případná trestněprávní odpovědnost za zveřejněný obsah
  • správce serveru neručí za škody způsobené zveřejněním fotografií či textů třetím osobám, veškerou odpovědnost nese uživatel, který profil na jsem1.cz vytvořil
  • každý uživatel serveru jsem1.cz se vstupem na tyto stránky dobrovolně podřizuje těmto zásadám, souhlasí si s nimi a je si vědom právních následků v případě jejich porušení